Uzgoj matica forum

2020-02-16 19:43

UZGOJ MATICA ZA POETNIKE Kako pele uzgajaju matice? Suprotno uvreenom miljenju da je uzgajanje matica neto jako teko, stvari ipak nisu toliko komplikovane. Bitno je samo da se drite nekoliko osnovnih principa. Za poetak, hajde da vidimo kako to pele rade. Svakome ko je malo upoznat sa biologijom pela poznato je da iProizvodnja matica i meda. Kvalitetne matice se proizvodi iz liinki starih do 12 sata. Liinke se uzimaju od matica iz drutava koja imaju najbolja svojstva utvrena uzgojnim programom Udruge uzgajivaa selekciomiranih matica pela Hrvatske. uzgoj matica forum

Apr 29, 2012  Vladimire, moge je, mada ne u svim krajevima. Kod tebe na moru, drutva ranije kreu sa razvojem, pa se ranije moe krenuti sa uzgojem matica. Za uzgoj kvalitetnih matica potebni su tri osnovna uslova: 1. Solidna podsticajna nektarska i polenska paa, vona ili uljaana repica i sl. (to se moe obezbediti prihranom). 2.

Uzgoj matinjaka i matica u nastavku iznad matine reetke? Postaola matko 02 stu 2014, 14: 45 Moe li se iznad matice, uzgajat matinjake uz uvjet da se nastavak pregradi matinom reekom? Home. Pelarski lanci. Sran Todorovski Beograd Banatsko Plandi te [email protected] rs. 2. deo lanka Postupak uzgajanja p e njlinjih matica, proizvodnja matinog mlea, spreavanje rojenja i odreivanje stepena rojevog nagona pela pomou prinudnih zvonia. 1. deo. Matice se mogu uzgajati na taj nain da se pele prinude da same prenesu rasplodni materijal (zigotoploenouzgoj matica forum Nov 17, 2014  Pelarski Evergreen Forum. Pela je dokaz da postoji Bog! Skip to content. Board index Zanimljivosti s interneta; Change font size; Print view; FAQ; UZGOJ MATICA. Samo teme vezane uz prirodu i pelarstvo 4 posts Page 1 of 1. UZGOJ MATICA. Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Nikot aparat odnosno aparat za uzgoj matica omoguuje matici da polae jaja direktno u osnovu matinjaka u kojoj e se preobraziti u larvicu. Na ovaj nain se izbegava presaivanje larvice odnosno njeno direktno dodirivanje, to znatno umanjuje mogunost njenog eventualnog povreivanja, a proizvodnja matinjaka kao postupak je znatno uzgoj matica forum Dec 18, 2013  Uzgoj matica je film slovenake produkcije Brut film , snimljen 1980tih. Film se bavi tehnikama uzgoja matica. Jul 08, 2015 This feature is not available right now. Please try again later. Mar 10, 2013  Upravo nam u takvim sluajevima rad u skladu sa kosmikim ritmovima omoguuje pozitivan uticaj na ovaj uzgoj matica. Pri tome iskoritavamo pre svega ritmove Venere i Meseca. Pri uzgoju matica najvaniji trenutak je vreme premetanja larvi, tj. premetanje larve radilice iz estougaone elije u okrugli poetak matinjaka. Uzgoj i selekciju kontrolira Hrvatska poljoprivredna agencija u Zagrebu, te provodi testiranje matica na testnim stanicama. Osnovni cilj udruge je uzgoj i selekcija autohtone sive pele ( Apis mellifera carnica ), odnosno uzgoj mladih, produktivnih matica sa poboljanim uzgojnim i gospodarskim odlikama. Ciljevi

Rating: 4.42 / Views: 811

Uzgoj matica forum free